STŘEDNÍ ŠKOLY / VOŠ

22
říj
2019

Hodnocení žáků základní školy. Metody, které vedou ke zlepšení výsledků vzdělávání žáků. Formativní hodnocení žáků

22. 10. 201910:00 -14:00
1 798 Kč

Seminář je zaměřený na hodnocení žáků dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

23
říj
2019

Seminář 3v1 - GDPR, BOZP a PO, Správní řád pro školy a školská zařízení

23. 10. 20199:00 -16:00
1 950 Kč

[ DOPORUČUJEME ] Na celodenní akci budou účastníci seznámeni se třemi problematikami. Počínaje zpracováním osobních údajů (GDPR), bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP) a požární ochranou (PO) a konče Správním řádem, kde bude zmíněna např. povaha správního řízení a správního orgánu či správního řízení z pohledu ŠZ a mnoho dalšího. Na semináři se lektoři především zaměří na problémové situace a časté chyby.

25
říj
2019

Reforma financování regionálního školství

25. 10. 201910:00 -14:00
1 798 Kč

[ NOVINKA ] Reforma financování regionálního školství přináší zásadní novinky v oblasti zajištění finančních prostředků pro školy a školská zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí. Jedná se o komplex změn v systému rozdělování finančních prostředků ze státního rozpočtu od 1. 1. 2020.

07
lis
2019

Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství

07. 11. 201910:00 -14:00
1 798 Kč

Na semináři budou vysvětleny záměry novely zákona o pedagogických pracovnících a vybrané otázky odměňování pedagogických pracovníků (stanovení platového tarifu, příplatky - problematika tzv. přespočetných hodin) a specifika pracovněprávních vztahů pedagogických pracovníků vyplývajících ze zákona o pedagogických pracovnících (uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, pracovní doba, týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti, volno k samostudiu), a mnoho dalšího.

12
lis
2019

Reforma financování regionálního školství

12. 11. 201910:00 -14:00
1 798 Kč

[ NOVINKA ] Reforma financování regionálního školství přináší zásadní novinky v oblasti zajištění finančních prostředků pro školy a školská zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí. Jedná se o komplex změn v systému rozdělování finančních prostředků ze státního rozpočtu od 1. 1. 2020.

13
lis
2019

Hodnocení žáků základní školy. Metody, které vedou ke zlepšení výsledků vzdělávání žáků. Formativní hodnocení žáků

13. 11. 201910:00 -14:00
1 798 Kč

Seminář je zaměřený na hodnocení žáků dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

14
lis
2019

Práce asistenta pedagoga, spolupráce učitele s asistentem pedagoga

14. 11. 201910:00 -14:00
1 798 Kč

Seminář informuje o souvislostech provázejících asistenta pedagoga v jeho práci se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami. Je zaměřen rovněž na roli asistenta pedagoga v pedagogickém sboru školy, na jeho kompetence související s podporou všech žáků ve třídě a s komunikací s rodiči žáků.

26
lis
2019

Reforma financování regionálního školství

26. 11. 201910:00 -14:00
Nespecifikováno
1 798 Kč

[ NOVINKA ] Reforma financování regionálního školství přináší zásadní novinky v oblasti zajištění finančních prostředků pro školy a školská zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí. Jedná se o komplex změn v systému rozdělování finančních prostředků ze státního rozpočtu od 1. 1. 2020.

27
lis
2019

Práce asistenta pedagoga, spolupráce učitele s asistentem pedagoga

27. 11. 201910:00 -14:00
1 798 Kč

Na semináři Vás seznámíme s novými klíčovými informacemi v pojetí práce asistenta pedagoga, a se změnami v legislativě a doporučeními OECD. Budou zmíněny kvalifikační předpoklady asistenta pedagoga včetně ekonomického zajištění pozice asistenta pedagoga a zařazení asistenta pedagoga do platové třídy dle katalogu prací. Lektor Vás důkladně obeznámí s metodikou práce asistenta pedagoga s dětmi a žáky se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým) s poruchou komunikace a s poruchou autistického spektra.

04
pro
2019

Reforma financování regionálního školství

04. 12. 201910:00 -14:00
Nespecifikováno
1 798 Kč

[ NOVINKA ] Reforma financování regionálního školství přináší zásadní novinky v oblasti zajištění finančních prostředků pro školy a školská zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí. Jedná se o komplex změn v systému rozdělování finančních prostředků ze státního rozpočtu od 1. 1. 2020.

Tyto stránky používají cookies k analýze návštěvnosti a bezpečnému provozování stránek. Používáním stránek vyjadřujete souhlas s našimi pravidly pro ochranu soukromí.