ON-LINE | ŽIVÝ PŘENOS
Webinář reflektuje práci učitele jako velmi specifické povolání s variabilním časovým rozvrhem a vysokými nároky na sebeřízení. Učitelé se musí přizpůsobovat rozvrhu hodin, krátkým přestávkám a i práci nad rámec přímé pedagogické činnosti (přípravy, další vzdělávání, komunikace s žáky, rodiči atd.), která částečně může být vykonávána večer nebo i o víkendu. Čas pedagoga není nikdy striktně rozdělen na práci a volnočasovou činnost. Nyní navíc přibylo i on–line vyučování, opravování písemných prací a testování na dálku. Jak si rozvrhnout čas? Jak komunikovat a pracovat s žáky a se studenty, jaká doporučení jim dát pro práci v nových podmínkách? Jak efektivně komunikovat s rodiči a jak je zapojit do procesu distančního vzdělávání?

Začátek akce [ 07. 12. 2020 ] 10:00
Konec akce [ 07. 12. 2020 ] 13:00
Zahájení registrace [ 12. 11. 2020 ] 15:00
Registrace max. do [ 06. 12. 2020 ] 18:00
Cena za jednotlivce 1 798 Kč
Lektor PhDr. Jitka Gabašová
Akreditace Ano
Počet hodin 2,5
Cílová skupina Státní správa, Školy a školská zařízení
Druh On-line Webinář
Doplňující kategorie Asistenti pedagoga, Pedagogové MŠ, Pedagogové ZŠ 1. stupeň, Pedagogové ZŠ 2. stupeň, Pedagogové SŠ a SOU, Pedagogové speciálních škol, Pedagogové VOŠ, Pedagogové ZUŠ a SUŠ, Pedagogové gymnázií, Psychologové, Ředitelé škol a školských zařízení, Speciální pedagogové, Učitelé - Metodici prevence, Vedoucí odboru školství, Vychovatelé školských zařízení, Výchovní poradci
Místo konání ON-LINE WEBINÁŘ

ON-LINE | ŽIVÝ PŘENOS
Seznámíme Vás s právními předpisy, které se vztahují k BOZP a PO ve školství (např. školský zákon §22a, 22b, 29 apod.) a s povinnostmi vedoucích zaměstnanců ve vztahu k BOZP a PO, i se zásadními změnami v důsledku nové právní úpravy problematiky zdravotní péče na školách o zaměstnance a žáky. Zabrousíme také do zákona 258/2000 Sb. v oblasti zotavovacích akcí a osvětlíme si nejčastější nedostatky při kontrolách OIP nebo HZS. Rovněž se dozvíte informace vztahující se k GDPR, jako třeba povinnosti a práva zaměstnanců či kdy a kde použít souhlas se zpracováním údajů.

Začátek akce [ 09. 12. 2020 ] 10:00
Konec akce [ 09. 12. 2020 ] 14:00
Zahájení registrace [ 12. 11. 2020 ] 0:00
Registrace max. do [ 08. 12. 2020 ] 18:00
Cena za jednotlivce 1 798 Kč
Lektor Bc. Jaroslav Kocián
Počet hodin 4
Cílová skupina Státní správa, Školy a školská zařízení
Druh On-line Webinář
Doplňující kategorie Asistenti pedagoga, Pedagogové MŠ, Pedagogové ZŠ 1. stupeň, Pedagogové ZŠ 2. stupeň, Pedagogové SŠ a SOU, Pedagogové speciálních škol, Pedagogové VOŠ, Pedagogové ZUŠ a SUŠ, Pedagogové gymnázií, Psychologové, Ředitelé škol a školských zařízení, Speciální pedagogové, Učitelé - Metodici prevence, Vedoucí odboru školství, Vychovatelé školských zařízení, Výchovní poradci
Místo konání ON-LINE WEBINÁŘ

ON-LINE | ŽIVÝ PŘENOS
Webinář je zaměřen na budování a posilování pozitivního a bezpečného prostředí pro třídní kolektivy, které se formují od samého počátku (nové kolektivy) i po několikaletém soužití, v němž se vyvíjí a mění skupinová dynamika třídy. Cílem webináře je poskytnout školním metodikům prevence další nástroje, metodické postupy a zkušenosti dobré praxe pro práci s třídními kolektivy, které budou moci využít i na základě vlastního prožitku, a tím usnadnit jejich přenos do každodenní praxe.

 

Začátek akce [ 18. 01. 2021 ] 10:00
Konec akce [ 18. 01. 2021 ] 14:00
Zahájení registrace [ 12. 11. 2020 ] 0:00
Registrace max. do [ 17. 01. 2021 ] 18:00
Cena za jednotlivce 1 998 Kč
Lektor PhDr. Jitka Gabašová
Akreditace Ano
Počet hodin 4
Cílová skupina Státní správa, Školy a školská zařízení
Druh On-line Webinář
Doplňující kategorie Asistenti pedagoga, Pedagogové MŠ, Pedagogové ZŠ 1. stupeň, Pedagogové ZŠ 2. stupeň, Pedagogové SŠ a SOU, Pedagogové speciálních škol, Pedagogové VOŠ, Pedagogové ZUŠ a SUŠ, Pedagogové gymnázií, Psychologové, Ředitelé škol a školských zařízení, Speciální pedagogové, Učitelé - Metodici prevence, Vedoucí odboru školství, Vychovatelé školských zařízení, Výchovní poradci
Místo konání ON-LINE WEBINÁŘ

ON-LINE | ŽIVÝ PŘENOS
Účastníci živého webináře budou seznámeni s aktuální novelizovanou právní úpravou společného vzdělávání danou školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb respektive vyhláškou č. 72/2005 Sb. upravující činnost školských poradenských zařízení. Webinář bude zaměřen kromě teorie i na praktická doporučení. Zvláštní pozornost budeme věnovat změnám, ke kterým došlo v důsledku novelizace problematiky společného vzdělávání a to konkrétně na postavení asistentů pedagoga ve školách zřízených pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona, jejich financování v souvislosti s reformou financování regionálního školství. IVP, PIPP a doba platnosti doporučení.

Začátek akce [ 04. 02. 2021 ] 10:00
Konec akce [ 04. 02. 2021 ] 13:00
Zahájení registrace [ 20. 10. 2020 ] 0:00
Registrace max. do [ 03. 02. 2021 ] 14:00
Cena za jednotlivce 1 798 Kč
Lektor JUDr. Hana Poláková
Akreditace Ano
Počet hodin 3
Cílová skupina Státní správa, Školy a školská zařízení
Druh On-line Webinář
Doplňující kategorie Pedagogové ZŠ 1. stupeň, Pedagogové ZŠ 2. stupeň, Pedagogové SŠ a SOU, Pedagogové speciálních škol, Pedagogové VOŠ, Pedagogové ZUŠ a SUŠ, Pedagogové gymnázií, Ředitelé škol a školských zařízení, Speciální pedagogové, Učitelé - Metodici prevence, Vedoucí odboru školství
Místo konání ON-LINE WEBINÁŘ

Účastníci semináře budou seznámeni s aktuální novelizovanou právní úpravou společného vzdělávání danou školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb respektive vyhláškou č. 72/2005 Sb. upravující činnost školských poradenských zařízení. Seminář je zaměřen kromě teorie i na praktická doporučení. Zvláštní pozornost budeme věnovat změnám, ke kterým došlo v důsledku novelizace problematiky společného vzdělávání a to konkrétně na postavení asistentů pedagoga ve školách zřízených pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona, jejich financování v souvislosti s reformou financování regionálního školství. IVP, PIPP a doba platnosti doporučení.

Začátek akce [ 25. 02. 2021 ] 10:00
Konec akce [ 25. 02. 2021 ] 14:00
Zahájení registrace [ 20. 10. 2020 ] 0:00
Registrace max. do [ 24. 02. 2021 ] 14:00
Cena za jednotlivce 1 898 Kč
Lektor JUDr. Hana Poláková
Akreditace Ano
Počet hodin 4
Cílová skupina Státní správa, Školy a školská zařízení
Druh Seminář
Doplňující kategorie Pedagogové ZŠ 1. stupeň, Pedagogové ZŠ 2. stupeň, Pedagogové SŠ a SOU, Pedagogové speciálních škol, Pedagogové VOŠ, Pedagogové ZUŠ a SUŠ, Pedagogové gymnázií, Ředitelé škol a školských zařízení, Speciální pedagogové, Učitelé - Metodici prevence, Vedoucí odboru školství
Místo konání Praha - Připravujeme - lokalita bude upřesněna

Tyto stránky používají cookies k analýze návštěvnosti a bezpečnému provozování stránek. Používáním stránek vyjadřujete souhlas s našimi pravidly pro ochranu soukromí.