Práce asistenta pedagoga, spolupráce učitele s asistentem pedagoga

 
OBSAH
 

ON-LINE | ŽIVÝ PŘENOS
Webinář informuje o souvislostech provázejících asistenta pedagoga v jeho práci se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami. Je zaměřen rovněž na roli asistenta pedagoga v pedagogickém sboru školy, na jeho kompetence související s podporou všech žáků ve třídě a s komunikací s rodiči žáků.

Jednotlivými tématy jsou:

 • Legislativní normy související s výkonem činnosti asistent pedagoga u žáka se SVP;
 • Kvalifikační předpoklady asistenta pedagoga, platové zařazení;
 • Pracovní náplň, stanovení podílu a obsahu nepřímé činnosti vzhledem ke specifikům SVP žáka;
 • Proces související s ustanovením pracovní pozice asistent pedagoga ve škole;
 • Podpora žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a její adekvátnost vzhledem k možnostem a schopnostem žáka se SVP;
 • Specifika práce asistenta pedagoga s dětmi a žáky se zdravotním postižením, s tělesným postižením, zrakovým postižením, sluchovým postižením, s poruchou komunikace a s poruchou autistického spektra;
 • Role asistenta pedagoga v hodnocení žáka a v hodnocení jeho vzdělávacích plánů;
 • Asistent pedagoga a jeho role ve školském zařízení (např. ve školní družině);
 • Postavení asistenta pedagoga v pedagogickém sboru školy, podpora ze strany vedení školy, školního poradenského pracoviště a kolegů;
 • Možnosti spolupráce asistenta pedagoga se zákonnými zástupci žáka;
 • Metodická podpora asistenta pedagoga;
 • Rizika práce asistenta pedagoga;
 • Literatura a zdroje, praktické rady, diskuze, výměna zkušeností, zpětná vazba.
 
ZAMĚŘENÍ
 
Určeno nejenom vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, ale i asistentům pedagoga, výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a učitelům.
 
LEKTOR
 
PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D. je speciální pedagožka. Celou svou profesní kariéru se zabývá vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Působila jako  učitelka u žáků s mentálním, tělesným a zrakovým postižením, jako speciální pedagog v SPC, ředitelka speciální školy a školní inspektorka. V současné době pracuje jako odborný asistent Ústavu speciálně pedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Je zakládající členkou Asociace pracovníků SPC ČR, kde 8 let zastávala pozici předsedkyně. Je spoluautorkou Katalogu posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, Katalogu podpůrných opatření a dalších odborných textů zejména z oblasti školského poradenství a vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Zároveň je také lektorkou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zejména s tématy: specifika vzdělávání žáků se zdravotním postižením, hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán a spolupráce učitele a asistenta pedagoga. 
 

Podrobnosti k události

Začátek akce [ 29. 04. 2020 ] 10:00
Konec akce [ 29. 04. 2020 ] 12:30
Zahájení registrace 23. 02. 2020
Registrace max. do [ 28. 04. 2020 ] 16:00
Cena za jednotlivce 1 798 Kč
Lektor PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D.
Počet hodin 2,5
Cílová skupina Státní správa, Školy a školská zařízení
Druh On-line Webinář
Doplňující kategorie Asistenti pedagoga, Pedagogové MŠ, Pedagogové ZŠ 1. stupeň, Pedagogové ZŠ 2. stupeň, Pedagogové SŠ a SOU, Pedagogové speciálních škol, Pedagogové VOŠ, Pedagogové ZUŠ a SUŠ, Pedagogové gymnázií, Ředitelé škol a školských zařízení, Speciální pedagogové, Učitelé - Metodici prevence, Vedoucí odboru školství, Vychovatelé školských zařízení, Výchovní poradci
Místo konání ON-LINE WEBINÁŘ
Kategorie Školský sektor,Mateřské školy,Školský management,Střední školy,Umělecké školy,Základní školy,Veřejná správa

Skupinová cena

Počet účastníků cena / osoba ( Kč)
2 1 750
5 1 700
7 1 650

Přednášející

PaedDr. Pavlína Baslerová Ph.D.

Speciální pedagožka, lektorka

Je speciální pedagožka a zakládající členka Asociace pracovníků SPC ČR, kde 8 let zastávala pozici předsedkyně.

Litujeme, na tuto událost již objednávky nepřijímáme.

Nejbližší termíny

Nejsou k dispozici žádné nadcházející události.

Místa konání

Přihlášení

Zadejte prosím přihlašovací údaje

Pamatuj si mě

Tyto stránky používají cookies k analýze návštěvnosti a bezpečnému provozování stránek. Používáním stránek vyjadřujete souhlas s našimi pravidly pro ochranu soukromí.