Hodnocení žáků základní školy. Metody, které vedou ke zlepšení výsledků vzdělávání žáků. Formativní hodnocení žáků

 
OBSAH
 

Seminář je zaměřený na hodnocení žáků dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

 

 • Zprávy OECD o hodnocení vzdělávání v České republice;
 • Doporučení České školní inspekce pro hodnocení žáků;
 • Cíle vzdělávání a klíčové kompetence žáků;
 • Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • Úprava obsahu a výstupů vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • Hodnocení žáků dle podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • Hodnocení nadaných a mimořádně nadaných žáků;
 • Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ve školním vzdělávacím programu a školním řádu;
 • Sumativní hodnocení;
 • Formativní hodnocení;
 • Kriteriální, vrstevnické a slovní hodnocení;
 • Techniky formativního hodnocení – příklady a konkrétní ukázky z praxe;
 • Interaktivní pojetí, diskuze, výměna zkušeností, literatura a zdroje, zpětná vazba.
 
ZAMĚŘENÍ
 
Určeno nejenom vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, ale i asistentům pedagoga, výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a učitelům.
 
LEKTOR
 
Mgr. Karel Bárta působí na katedře pedagogiky a psychologie fakulty přírodovědně-humanistické a pedagogické Technické univerzity Liberec, kde vyučuje právo a školský management a fundraising. Má zkušenosti se začleňováním žáků do hlavního vzdělávacího proudu.
 

Podrobnosti k události

Začátek akce [ 03. 04. 2019 ] 10:00
Konec akce [ 03. 04. 2019 ] 14:00
Zahájení registrace 04. 03. 2019
Registrace max. do [ 02. 04. 2019 ] 16:00
Cena za jednotlivce 1 798 Kč
Lektor Mgr. Karel Bárta
Počet hodin 4
Cílová skupina Státní správa, Školy a školská zařízení
Druh Seminář
Doplňující kategorie Asistenti pedagoga, Pedagogové ZŠ 1. stupeň, Pedagogové ZŠ 2. stupeň, Pedagogové SŠ a SOU, Pedagogové speciálních škol, Pedagogové VOŠ, Pedagogové ZUŠ a SUŠ, Pedagogové gymnázií, Ředitelé škol a školských zařízení, Učitelé - Metodici prevence, Vedoucí odboru školství, Výchovní poradci
Místo konání Pardubice - Mozartova
Kategorie Školský sektor,Mateřské školy,Školský management,Střední školy,Umělecké školy,Základní školy,Veřejná správa

Skupinová cena

Počet účastníků cena / osoba ( Kč)
2 1 750
5 1 700
7 1 650

Program

9:30

Prezence

Prezence účastníků.

10:00

Zahájená prezentace

Představení společnosti, lektora a dalších připravovaných vzdělávacích programů.

10:15

I. blok

12:00

Polední přestávka

Občerstvení (bagety, chlebíčky či teplý oběd), minerální voda.

12:30

II. blok

13:45

Diskuze

Prostor pro dotazy - interaktivní forma.

14:00

Závěr

Přednášející

Mgr. Karel Bárta

Lektor

Má zkušenosti se začleňováním žáků do hlavního vzdělávacího proudu.

Litujeme, na tuto událost již objednávky nepřijímáme.

Tyto stránky používají cookies k analýze návštěvnosti a bezpečnému provozování stránek. Používáním stránek vyjadřujete souhlas s našimi pravidly pro ochranu soukromí.