Společné vzdělávání

 
OBSAH
 

Účastníci budou seznámeni s platným zněním právní úpravy dané školským zákonem a doplněním daným vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, upozorněni budou na novelizace vyhlášky, které se dotkly zejména poskytování podpůrných opatření personálního charakteru (asistent pedagoga) a podmínek přijímacího řízení a ukončování vzdělání ve středních školách. Očekáváme, že v době konání semináře nabude platnosti další novelizace vyhlášky č. 27/2016 Sb., která má být účinná od 1. 3. 2019 a přináší celou řadu novinek na pomoc snížení administrativní zátěže spojené se společným vzdělávání.

Účastníkům semináře bude dále poskytnut přehled změn v dalších prováděcích předpisech (poskytování poradenských služeb školskými poradenskými zařízeními a školami, přehled změn ve vyhlášce o předškolním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích, základním vzdělávání).

 

  • školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných;
  • novelizace vyhlášky pod č. 270/2017 Sb., č. 416/2017 Sb. a č. 244/2018 Sb. s účinností
    od 1. 11. 2018 (přijímací řízení ke střednímu vzdělávání);
  • připravovaná novelizace s účinností ke 1. 3. 2019);
  • výběr z prováděcích předpisů ke společnému vzdělávání;
  • interaktivní pojetí, diskuze, výměna zkušeností, zpětná vazba.
 
ZAMĚŘENÍ
 
Určeno především pro vedoucí pedagogické pracovníky (ředitele a jejich zástupce) škol a školských zařízení, personalisty, výchovné poradce, učitele mateřských a základních škol, účetní a ekonomy, včetně zastupitelů, radních, starostů, a pracovníků odborů školství samosprávných celků.
 
LEKTOR
 
JUDr. Hana Poláková se zaměřuje na přednáškovou činnost v oblasti školských právních předpisů, pracovního práva a správního řízení. Přednáškové činnosti se věnuje již téměř 20 let. Přednášenou problematiku se snaží přiblížit srozumitelným jazykem s uvedením praktických příkladů ze života škol a školských zařízení. Je autorkou celé řady publikací vydaných za účelem pomoci ředitelům školských příspěvkových organizací při aplikaci školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících, platových předpisů a správního řádu. Pro školská zařízení lektoruje v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků témata funkčního vzdělávání.
 

Podrobnosti k události

Začátek akce [ 15. 02. 2019 ] 10:00
Konec akce [ 15. 02. 2019 ] 14:00
Zahájení registrace 18. 01. 2019
Registrace max. do [ 14. 02. 2019 ] 16:00
Cena za jednotlivce 1 798 Kč
Lektor JUDr. Hana Poláková
Počet hodin 4
Cílová skupina Státní správa, Školy a školská zařízení
Druh Seminář
Doplňující kategorie Ředitelé škol a školských zařízení, Vedoucí odboru školství
Místo konání Plzeň - Vejprnická
Kategorie Školský sektor,Mateřské školy,Školský management,Střední školy,Umělecké školy,Základní školy,Veřejná správa

Program

9:30

Prezence

Prezence účastníků.

10:00

Zahájení prezentace

Představení společnosti, lektora a dalších připravovaných vzdělávacích programů.

10:15

I. blok

12:00

Polední přestávka

Občerstvení (bagety, chlebíčky či teplý oběd), minerální voda.

12:30

II. blok

13:45

Dotazy

Prostor pro dotazy - interaktivní forma.

14:00

Závěr

Přednášející

JUDr. Hana Poláková

Lektorka DVPP

Se zaměřuje na přednáškovou činnost v oblasti školských právních předpisů, pracovního práva a správního řízení. Přednáškové činnosti se věnuje již téměř 20 let.

Litujeme, na tuto událost již objednávky nepřijímáme.

Tyto stránky používají cookies k analýze návštěvnosti a bezpečnému provozování stránek. Používáním stránek vyjadřujete souhlas s našimi pravidly pro ochranu soukromí.