Práce asistenta pedagoga, spolupráce učitele s asistentem pedagoga

 
OBSAH
 

Seminář informuje o souvislostech provázejících asistenta pedagoga v jeho práci se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami. Je zaměřen rovněž na roli asistenta pedagoga v pedagogickém sboru školy, na jeho kompetence související s podporou všech žáků ve třídě a s komunikací s rodiči žáků.

Jednotlivými tématy jsou:

 • Legislativní normy související s výkonem činnosti asistent pedagoga u žáka se SVP;
 • Kvalifikační předpoklady asistenta pedagoga, platové zařazení;
 • Pracovní náplň, stanovení podílu a obsahu nepřímé činnosti vzhledem ke specifikům SVP žáka;
 • Proces související s ustanovením pracovní pozice asistent pedagoga ve škole;
 • Podpora žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a její adekvátnost vzhledem k možnostem a schopnostem žáka se SVP;
 • Specifika práce asistenta pedagoga s dětmi a žáky se zdravotním postižením, s tělesným postižením, zrakovým postižením, sluchovým postižením, s poruchou komunikace a s poruchou autistického spektra;
 • Role asistenta pedagoga v hodnocení žáka a v hodnocení jeho vzdělávacích plánů;
 • Asistent pedagoga a jeho role ve školském zařízení (např. ve školní družině);
 • Postavení asistenta pedagoga v pedagogickém sboru školy, podpora ze strany vedení školy, školního poradenského pracoviště a kolegů;
 • Možnosti spolupráce asistenta pedagoga se zákonnými zástupci žáka;
 • Metodická podpora asistenta pedagoga;
 • Rizika práce asistenta pedagoga;
 • Literatura a zdroje, praktické rady, diskuze, výměna zkušeností, zpětná vazba.
 
ZAMĚŘENÍ
 
Určeno nejenom vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, ale i asistentům pedagoga, výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům a učitelům.
 
LEKTOR
 
PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D. je speciální pedagožka. Celou svou profesní kariéru se zabývá vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Působila jako  učitelka u žáků s mentálním, tělesným a zrakovým postižením, jako speciální pedagog v SPC, ředitelka speciální školy a školní inspektorka. V současné době pracuje jako odborný asistent Ústavu speciálně pedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Je zakládající členkou Asociace pracovníků SPC ČR, kde 8 let zastávala pozici předsedkyně. Je spoluautorkou Katalogu posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, Katalogu podpůrných opatření a dalších odborných textů zejména z oblasti školského poradenství a vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Zároveň je také lektorkou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zejména s tématy: specifika vzdělávání žáků se zdravotním postižením, hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán a spolupráce učitele a asistenta pedagoga. 
 

Podrobnosti k události

Začátek akce [ 23. 11. 2018 ] 10:00
Konec akce [ 23. 11. 2018 ] 14:00
Zahájení registrace 17. 07. 2018
Registrace max. do [ 18. 11. 2018 ] 12:00
Cena za jednotlivce 1 598 Kč
Poplatek za pozdní registraci 200 Kč (Od 21. 09. 2018 00:00)
Lektor PaedDr. Pavlína Baslerová Ph.D.
Počet hodin 4
Cílová skupina Státní správa, Školy a školská zařízení
Druh Seminář
Doplňující kategorie Asistenti pedagoga, Pedagogové MŠ, Pedagogové ZŠ 1. stupeň, Pedagogové ZŠ 2. stupeň, Pedagogové SŠ a SOU, Pedagogové speciálních škol, Pedagogové VOŠ, Pedagogové ZUŠ a SUŠ, Pedagogové gymnázií, Psychologové, Ředitelé škol a školských zařízení, Speciální pedagogové, Učitelé - Metodici prevence, Učitelé - Praktického vyučování, Vychovatelé školských zařízení, Výchovní poradci
Místo konání Nespecifikováno
Kategorie Školský sektor,Mateřské školy,Školský management,Střední školy,Umělecké školy,Základní školy,Veřejná správa

Skupinová cena

Počet účastníků cena / osoba ( Kč)
2 1 550
5 1 500
7 1 450

Program

9:30

Prezence

Prezence účastníků

10:00

Zahájení prezentace

Představení společnosti, lektora a dalších připravovaných vzdělávacích programů.

10:15

I. blok

12:00

Polední přestávka

Občerstvení (bagety, chlebíčky či teplý oběd), minerální voda.

12:30

II. blok

13:45

Dotazy

Prostor pro dotazy - interaktivní forma.

14:00

Závěr

Přednášející

PaedDr. Pavlína Baslerová Ph.D.

Speciální pedagožka, lektorka

Je speciální pedagožka a zakládající členka Asociace pracovníků SPC ČR, kde 8 let zastávala pozici předsedkyně.

Litujeme, na tuto událost již objednávky nepřijímáme.

Tyto stránky používají cookies k analýze návštěvnosti a bezpečnému provozování stránek. Používáním stránek vyjadřujete souhlas s našimi pravidly pro ochranu soukromí.