„Dobrý učitel, dobrý učeň, dobré učení mocně umění rozmnožuje.“ - Jan Amos Komenský
03
dub
2019

Hodnocení žáků základní školy. Metody, které vedou ke zlepšení výsledků vzdělávání žáků. Formativní hodnocení žáků

03. 04. 201910:00 -14:00
1 798 Kč

Seminář je zaměřený na hodnocení žáků dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

12
dub
2019

Celostátní konference 12. 4. 2019 Praha

12. 04. 20199:00 -17:15
2 890 Kč
[ STRÁNKY CELOSTÁTNÍ KONFERENCE ] 

Celostátní konference pro ředitele škol a školských zařízení, vedoucí pracovníky odborů školství krajských a obecních úřadů, pedagogické i nepedagogické pracovníky. Jaké novinky můžete očekávat ve školské legislativě a regionálním financování škol, které zásadně ovlivní chod Vaší organizace a co pro Vás budou znamenat? Chcete vidět praktické ukázky chytrých příkladů čerpání prostředků z FKSP? Proč je pro školy důležitý nový koncept digitální gramotnosti nebo jak zvládnout inkluzivní vzdělávání? Šest předních odborníků v České republice na školskou problematiku Vám na tyto otázky odpoví. Využijte možnost se osobně setkat se spoluautory zákonů, které se Vás týkají. Přijďte se jich zeptat na to, co Vás konkrétně zajímá. Nenechte si ujít největší akci tohoto roku.

12
dub
2019

Celostátní konference 12. 4. 2019 Praha

12. 04. 20199:00 -17:15
2 890 Kč
[ STRÁNKY CELOSTÁTNÍ KONFERENCE ] 

Celostátní konference pro ředitele škol a školských zařízení, vedoucí pracovníky odborů školství krajských a obecních úřadů, pedagogické i nepedagogické pracovníky. Jaké novinky můžete očekávat ve školské legislativě a regionálním financování škol, které zásadně ovlivní chod Vaší organizace a co pro Vás budou znamenat? Chcete vidět praktické ukázky chytrých příkladů čerpání prostředků z FKSP? Proč je pro školy důležitý nový koncept digitální gramotnosti nebo jak zvládnout inkluzivní vzdělávání? Šest předních odborníků v České republice na školskou problematiku Vám na tyto otázky odpoví. Využijte možnost se osobně setkat se spoluautory zákonů, které se Vás týkají. Přijďte se jich zeptat na to, co Vás konkrétně zajímá. Nenechte si ujít největší akci tohoto roku.

15
dub
2019

Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství

15. 04. 201910:00 -14:00
1 798 Kč

Na semináři budou vysvětleny záměry novely zákona o pedagogických pracovnících a vybrané otázky odměňování pedagogických pracovníků (stanovení platového tarifu, příplatky - problematika tzv. přespočetných hodin) a specifika pracovněprávních vztahů pedagogických pracovníků vyplývajících ze zákona o pedagogických pracovnících (uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, pracovní doba, týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti, volno k samostudiu), a mnoho dalšího.

06
květen
2019

Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství

06. 05. 201910:00 -14:00
1 798 Kč

Na semináři budou vysvětleny záměry novely zákona o pedagogických pracovnících a vybrané otázky odměňování pedagogických pracovníků (stanovení platového tarifu, příplatky - problematika tzv. přespočetných hodin) a specifika pracovněprávních vztahů pedagogických pracovníků vyplývajících ze zákona o pedagogických pracovnících (uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, pracovní doba, týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti, volno k samostudiu), a mnoho dalšího.

07
květen
2019

Společné vzdělávání

07. 05. 201910:00 -14:00
Nespecifikováno
1 798 Kč

Účastníci budou seznámeni s platným zněním právní úpravy dané školským zákonem a doplněním daným vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, upozorněni budou na novelizace vyhlášky, které se dotkly zejména poskytování podpůrných opatření personálního charakteru (asistent pedagoga) a podmínek přijímacího řízení a ukončování vzdělání ve středních školách. Očekáváme, že v době konání semináře nabude platnosti další novelizace vyhlášky č. 27/2016 Sb., která má být účinná od 1. 3. 2019 a přináší celou řadu novinek na pomoc snížení administrativní zátěže spojené se společným vzdělávání.

14
květen
2019

Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství

14. 05. 201910:00 -14:00
1 798 Kč

Na semináři budou vysvětleny záměry novely zákona o pedagogických pracovnících a vybrané otázky odměňování pedagogických pracovníků (stanovení platového tarifu, příplatky - problematika tzv. přespočetných hodin) a specifika pracovněprávních vztahů pedagogických pracovníků vyplývajících ze zákona o pedagogických pracovnících (uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, pracovní doba, týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti, volno k samostudiu), a mnoho dalšího.

06
čen
2019

Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství

06. 06. 201910:00 -14:00
1 798 Kč

Na semináři budou vysvětleny záměry novely zákona o pedagogických pracovnících a vybrané otázky odměňování pedagogických pracovníků (stanovení platového tarifu, příplatky - problematika tzv. přespočetných hodin) a specifika pracovněprávních vztahů pedagogických pracovníků vyplývajících ze zákona o pedagogických pracovnících (uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, pracovní doba, týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti, volno k samostudiu), a mnoho dalšího.

11
čen
2019

Česká školní inspekce a vlastní hodnocení mateřské a základní školy

11. 06. 201910:00 -14:00
1 798 Kč

Seminář Vás seznámí, jak správně zpracovat vnější a vnitřní hodnocení mateřské a základní školy. Dozvíte se proč provádět vlastní hodnocení školy či se poučíte o metodách a technikách vlastního hodnocení školy. Účastníci semináře si zpracují a odnesou vlastní hodnocení školy k dalšímu využití.

18
čen
2019

Společné vzdělávání

18. 06. 201910:00 -14:00
1 798 Kč

Účastníci budou seznámeni s platným zněním právní úpravy dané školským zákonem a doplněním daným vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, upozorněni budou na novelizace vyhlášky, které se dotkly zejména poskytování podpůrných opatření personálního charakteru (asistent pedagoga) a podmínek přijímacího řízení a ukončování vzdělání ve středních školách. Očekáváme, že v době konání semináře nabude platnosti další novelizace vyhlášky č. 27/2016 Sb., která má být účinná od 1. 3. 2019 a přináší celou řadu novinek na pomoc snížení administrativní zátěže spojené se společným vzdělávání.

Tyto stránky používají cookies k analýze návštěvnosti a bezpečnému provozování stránek. Používáním stránek vyjadřujete souhlas s našimi pravidly pro ochranu soukromí.