„Semináře zdarma jsou prima, potíž je v tom, že jsou zdarma.“ - COMENIUS Agency
07
pro
2020

Sebeřízení a time management pro učitele, komunikace s žáky v náročných podmínkách

07. 12. 202010:00 -13:00
ON-LINE WEBINÁŘ
1 798 Kč

ON-LINE | ŽIVÝ PŘENOS
Webinář reflektuje práci učitele jako velmi specifické povolání s variabilním časovým rozvrhem a vysokými nároky na sebeřízení. Učitelé se musí přizpůsobovat rozvrhu hodin, krátkým přestávkám a i práci nad rámec přímé pedagogické činnosti (přípravy, další vzdělávání, komunikace s žáky, rodiči atd.), která částečně může být vykonávána večer nebo i o víkendu. Čas pedagoga není nikdy striktně rozdělen na práci a volnočasovou činnost. Nyní navíc přibylo i on–line vyučování, opravování písemných prací a testování na dálku. Jak si rozvrhnout čas? Jak komunikovat a pracovat s žáky a se studenty, jaká doporučení jim dát pro práci v nových podmínkách? Jak efektivně komunikovat s rodiči a jak je zapojit do procesu distančního vzdělávání?

09
pro
2020

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, PO a GDPR ve školství v platném znění

09. 12. 202010:00 -14:00
ON-LINE WEBINÁŘ
1 798 Kč

ON-LINE | ŽIVÝ PŘENOS
Seznámíme Vás s právními předpisy, které se vztahují k BOZP a PO ve školství (např. školský zákon §22a, 22b, 29 apod.) a s povinnostmi vedoucích zaměstnanců ve vztahu k BOZP a PO, i se zásadními změnami v důsledku nové právní úpravy problematiky zdravotní péče na školách o zaměstnance a žáky. Zabrousíme také do zákona 258/2000 Sb. v oblasti zotavovacích akcí a osvětlíme si nejčastější nedostatky při kontrolách OIP nebo HZS. Rovněž se dozvíte informace vztahující se k GDPR, jako třeba povinnosti a práva zaměstnanců či kdy a kde použít souhlas se zpracováním údajů.

18
led
2021

Bezpečné klima třídy - interaktivně

18. 01. 202110:00 -14:00
ON-LINE WEBINÁŘ
1 998 Kč

ON-LINE | ŽIVÝ PŘENOS
Webinář je zaměřen na budování a posilování pozitivního a bezpečného prostředí pro třídní kolektivy, které se formují od samého počátku (nové kolektivy) i po několikaletém soužití, v němž se vyvíjí a mění skupinová dynamika třídy. Cílem webináře je poskytnout školním metodikům prevence další nástroje, metodické postupy a zkušenosti dobré praxe pro práci s třídními kolektivy, které budou moci využít i na základě vlastního prožitku, a tím usnadnit jejich přenos do každodenní praxe.

 

04
úno
2021

Aktuální právní úprava společného vzdělávání

04. 02. 202110:00 -13:00
ON-LINE WEBINÁŘ
1 798 Kč

ON-LINE | ŽIVÝ PŘENOS
Účastníci živého webináře budou seznámeni s aktuální novelizovanou právní úpravou společného vzdělávání danou školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb respektive vyhláškou č. 72/2005 Sb. upravující činnost školských poradenských zařízení. Webinář bude zaměřen kromě teorie i na praktická doporučení. Zvláštní pozornost budeme věnovat změnám, ke kterým došlo v důsledku novelizace problematiky společného vzdělávání a to konkrétně na postavení asistentů pedagoga ve školách zřízených pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona, jejich financování v souvislosti s reformou financování regionálního školství. IVP, PIPP a doba platnosti doporučení.

25
úno
2021

Aktuální právní úprava zákona o pedagogických pracovnících

25. 02. 202110:00 -14:00
Praha - Připravujeme - lokalita bude upřesněna
1 898 Kč

Účastníci semináře budou seznámeni s aktuální novelizovanou právní úpravou společného vzdělávání danou školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb respektive vyhláškou č. 72/2005 Sb. upravující činnost školských poradenských zařízení. Seminář je zaměřen kromě teorie i na praktická doporučení. Zvláštní pozornost budeme věnovat změnám, ke kterým došlo v důsledku novelizace problematiky společného vzdělávání a to konkrétně na postavení asistentů pedagoga ve školách zřízených pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona, jejich financování v souvislosti s reformou financování regionálního školství. IVP, PIPP a doba platnosti doporučení.

Tyto stránky používají cookies k analýze návštěvnosti a bezpečnému provozování stránek. Používáním stránek vyjadřujete souhlas s našimi pravidly pro ochranu soukromí.